Намери грантове
Година Грант име и името на организацията Area / Проект Сума
2018

Мрежа за ранно детско развитие в ромска общност в България

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност (Romani Early Years Network — REYN) е инициатива на фондация „Отворено общество“ – Лондон и се координира в България от фондация „Тръст за социална алтернатива“

Early Childhood Development / Ранно детско развитие

USD 118,093 (52% Open Society Foundation, 48% Trust for Social Achievement)