Оперативен проект: „Готови за училище“ Обмяна на опит 2016-2017

Обмяна на опит

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Nov 2016 - Mar 2018

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ продължава подкрепата си за съвместното учение на неправителствените организации, партниращи по проект „Готови за училище“. Това учение се случва чрез срещи за изграждане на капацитета, които всеки път се провеждат на различно място в България. По време на тези срещи ние разглеждаме последните развития в областта на ранното детско развитие, обсъждаме застъпнически подходи и комуникационни стратегии, учим се да познаваме нашите целеви групи и да пишем за тях по убедителен начин, и опознаваме добри практики от България и чужбина.

Очакваните резултати от настоящия проект, който предвижда подкрепа за две срещи на организациите, са подобряване на капацитета на неправителствените организации за: застъпничество пред националните и местните власти за намаляване на таксите за посещение на детска градина;, комуникация на успехите и призивите за действие на широката общественост; и представяне на организационните успехи пред медиите.