Сдружение „Клуб на нестопанските организации – Търговище“: Спешни действия за да запазим детската градина в Търговище безплатна

Спешни действия за да запазим детската градина в Търговище безплатна

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Oct 2016 - May 2017

Новоизбраните през 2016 година общински власти в Търговище взеха решение да възобновят събирането на такси за посещение на детска градина. Настоящият проект цели да обърне внимание на възстановяването на таксите и ефектите от това решение върху засегнатите общности; да улесни диалога между общинските власти и селските и градски общности; да овласти членове на обществените съвети към детските градини да се застъпват за интересите на децата; и да се опита да идентифицира начин за повторното отстраняване на таксите.

Проектът е съфинансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и фондация „Институт отворено общество“ (Будапеща). Общият бюджет на проекта е 18,417 щатски долара, което включва финансиране от ТСА за КНСО в размер на 4,310 лева и пряко финансовото участие на ТСА от 2,000 лева.