Bread House

Хлебна къща – Габрово

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Jun 2014 - Jun 2015

Настоящият проект надгражда успешното стартиране и работа на вид социално предприемачество, като съвместява пекарна с общностен център в гр. Габрово и Стара Загора. Чрез създаването на обществено място, където всеки може да донесе и опече домашния си хляб и едновременно с това то да функционира като органична хлебопекарна и културен център, ще се създадат предпоставки за социална интеграция.