ЦМДТ „Амалипе“

Всеки ученик може да бъде отличник

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Jul 2015 - Jul 2017

Проектът се стреми да допълни европейско и корпоративно финансиране за образование, за да се разрасне образователната програма на център „Амалипе“ в по-голям брой училища. Доказаният модел, чиято цел е да се намали броят на отпадащите от училище ученици и да се повиши броят на учениците, завършили образование в мултиетнически училища, беше успешно реализиран в близо 200 училища в периода от 2010-2015 г. с подкрепата на ФАБ/ТСА. Насочена предимно към ученици между 1ви и 8ми клас, програмата на център „Амалипе“ успява да повлияе нивото на отпадане на учениците чрез мотивиране на учениците, ангажиране на техните родители в образователния процес и чрез промяна на нагласите у учителите към образованието на ромските ученици.