ЦМДТ „Амалипе“

Всеки ученик може да бъде отличник: създаване на условия за устойчива промяна в образованието на ромските деца

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Dec 2013 - Nov 2015

Проектът на ЦМДТ „Амалипе“ дава възможност на организацията да надгради своя опит в осъществяването на образователната програма, която се осъществи в близо 200 училища в периода 2010 – 2013 г. с финансовата подкрепа от ФАБ. Техният цялостен подход има за цел да намали броя на отпадащите и отсъстващи ученци от училище, да допринесе за повишаване оценките и записването в средни училища на ромски ученици, да повиши участието на родителите в училищния живот и да промени нагласите на учителите към образованието на техните ученици от ромски произход. С настоящия проект, който ще се реализира в 170 училища и ще обхване 36 500 ученици, център Амалипе ще доразвие по-цялостни мерки, които биха помогнали да се осъществи образователният модел в училища, които срещат затруднения с приобщаването на ромските ученици и техните родители. Освен укрепване на съществуващата вече програма, Амалипе ще положи основите за обхващане на по-голям брой училища на национално ниво.