ЦМДТ „Амалипе“

Образователна програма на център Амалипе: Напред

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Aug 2013 - Nov 2013

Проектът подкрепя разработването на 1) стратегия за образователната програма на Център „Амалипе“ и 2) план за действие относно организационното развитие. Образователната програма е продължение и подобряване на финансирания от ФАБ проект „Намаляване броя на отпаднали от училище роми“ и в нейните рамки се очаква да се разработи двугодишен проект. Планът за действие цели да подобри ефективността и компетентността на Център „Амалипе“ при реализирането на образователната програма.