ЦМДТ „Амалипе“

Превантивни мерки за отпадане на ученици от училище в село Кардам

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Jan 2013 - Jul 2013

Основната цел а проекта е да се създадат възможности на всички деца от ромски произход в с. Кардам да завършат успешно учебната 2012-2013 година. В проекта са обхванати ученици, които не посещават училище – поради несигурния статус на училището в с. Кардам, както и такива, които пътуват до средищното училище в с. Попово. Ключовите дейности включват осигуряване на обяд, допълнителни занимания в училище и ангажиране на родителите посредством общностен модератор.