Фонд за превенция на престъпността ИГА: Набиране на средства за Кризисен център в гр. Пещера

Набиране на средства за Кризисен център в гр. Пещера

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Capacity Building/Изграждане на капацитета Nov 2017 - Dec 2017

Този проект ще помогне на Фонд за превенция на престъпността – ИГА да получи по-висока добавена стойност от усилията си за набиране на средства за изграждането на асансьор в кризисен център, който организацията управлява като делегирана социална услуга на 5-ти етаж в общинска сграда в град Пещера.

Кризисният център обслужва възрастни и деца, жертви на насилие. Центърът има ограничена полезност без асансьор, тъй като много от потенциалните  бенефициенти са жени с деца, инвалиди или възрастни хора. Фонд ИГА планира провеждането на благотворително събитие на 14 декември 2017 г. На това събитие организацията ще продава билети за томбола, с награден фонд – дарени картини от местен художник.

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще дари 50% от стойността на всички продадени билети над 35. Точният размер на дарението ще бъде определен след края на събитието. Нашето дарение може да служи като стимул за други потенциални участници в инициативата и може също така да стимулира  персонала на Фонда ИГА  да реализира по-голям обем продажба на билети.