Фондация „Тавита България“

„Ограмотяване в помощ на утрешния ден”

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Mar 2014 - Aug 2014

Проектът се фокусира върху неграмотността и липсата на основни умения по математика и четене на ромските деца в институциите. По него се осигуряват допълнителни часове по БЕЛ и математика за ученици между 7 и 11 годишна възраст, за да им се помогне да усвоят уменията, нужни за тяхната възраст и клас в училище. В проекта ще се включат и младежи доброволци, които ще помогнат със социализацията на децата.