Фондация „Ръка за помощ“

Ранно развитите за успешен старт

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Aug 2015 - Jul 2016

Настоящият проект е продължение на проекта „Превенция чрез ранно образование и овластяване на родители“, който фондация „Ръка за помощ“ реализира през последните две години с подкрепата на ТСА в град Добрич. Новият проект отново се стреми да подобри готовността за училище на 34 деца между 4 и 6 годишна възраст чрез метода за преподаване на Монтесори, работа за повишаване капацитета на родителите за подкрепата в ранното образование и улесняване достъпа на деца от непривилегировани общности от ромските квартали в града до смесени училища. Екипът си е поставил и за цел да подобри социалното, езиково и когнитивно развитите на децата между 2 и 3 годишна възраст.