Фондация „Ръка за помощ“: Бизнес план на Фондация „Ръка за помощ“

Бизнес план на Фондация „Ръка за помощ“

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Capacity Building/Изграждане на капацитета Jun 2017 - Feb 2018

Фондация „Ръка за помощ“ (РП)  планира  да стартира предлагането на дневна грижа за деца по метода „Монтесори “. Услугата ще е насочена към платежоспособни клиенти (родители на деца под 5 години). Целта на този проект е да подкрепи завършването на бизнес плана на фондацията и да съ-финансира бюджета за осъществяването му. РП управлява частна детска градина в гр. Добрич за деца от семейства в неравностойно положение от ромския квартал. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) подкрепя проекта от 2013 г. насам. РП иска да развие търговски дейности, за да допълни проектното си финансиране и така постепенно да успее да постигне финансова устойчивост.

Бюджетът на проекта е 14 545 лева. Кандидастващата организация е осигурила сумата от 4,545 лева. Приносът на ТСА е 10 000 лева.