Фондация „Ръка за помощ“

Превенция чрез образование в ранна детска възраст

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Jul 2013 - Jun 2014

Проектът засяга проблема с отпадането на ромските деца от образователната система в ранна възраст в град Добрич като организацията предвижда да окаже помощ на 34 деца на възраст между 4 и 6 години, чиито родители нямат възможност да ги запишат в детска градина. Сред дейностите на проекта са: организиране на лятно училище за подобряване езиковите умения на децата; осъществяване на предучилищна програма, включваща обучение по метода на Монтесори; ангажиране на родителите в образователното развитие на техните деца; подпомагане записването на децата в общообразователни училища.