Фондация „ Работилница за граждански инициативи“

Младежта изгражда България

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Nov 2016 - Aug 2017

Настоящият проект се стреми насърчи включването на младежи от икономически уязвими групи, като осъществи иновативен  модел, приложен от Youth Build, за повишаване гъвкавостта при намиране на работа и търсене на икономическа сигурност на най-непривилегированите младежи, включително и тези от ромски произход, като се помогне и на общностите, в които живеят. Очаква се програмата да обхване около 30 младежи от кв. Лозенец в гр. Стара Загора на възраст от 17 до 29г. Най-малко петима работодатели, които предлагат стажантски програми или заетост на пълно работно време за участниците по програмата, ще бъдат поканени да се присъединят към проекта.