Фондация „Помощ за благотворителността“

Мрежа за работа

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост May 2015 - Feb 2016

Настоящият проект се фокусира върху предизвикателствата на трудовия пазар за младите хора в неравностойно положение – роми, сираци и други хора от уязвими социални групи. Проектът ще им даде възможност да излязат на пазара на труда чрез иновативен подход, който съвместява предоставяне на услуги и тренинги, свързани с кариерно развитие и помощ при търсенето на работа.