Фондация „Отворено общество“ – София

„Медици за по-добро бъдеще“

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Dec 2013 - Jul 2014

Грантът подпомага програмата на Фондация „Отворено общество“ – София „Медици за по-добро бъдеще“, като осигурява стипендии за 11 студенти от ромски произход в медицински университети в България. Проектът цели да се подобри готовността на студентите за работа в здравни институции чрез създаване на мрежа от професионалисти, като те биват окуражавани да се върнат в общността и да допринесат за нейното развитие.