Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“

Обучение за шивачи – шанс за жени без образовние и трудов стаж

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Nov 2016 - Sep 2017

Настоящият проект има за цел да помогне на 20 жени от  най-големия ромски квартал в Европа – Столипиново, да се  свържат с работодатели като преди това преминат шест месечно обучение за шивачи и меки умения. Те ще имат възможността да участва в дуално обучение, в рамките на което ще могат да практикуват и усъвършенстват придобитите вече умения. Участниците, които успешно завършат тези две обучения ще получат сертификати за професия шивач от Министерство но образованието, а също ще имат възможност и да стартират собствен бизнес.