Фондация „МОСТ“

Равен шанс: достъп до средно образование

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Jul 2015

Фондация „МОСТ“ ще администрира малък грант в рамките на проект “Равен шанс: достъп до средно образование”, за да подпомогне 15 ученици от семейства в неравностойно положение от регион София да завършат средно образование. Научи повече