Фондация „МОСТ“

Бъдеще за всички деца

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Nov 2015

Настоящият проект ще се осъществи в 89-то ОУ „Д-р Хр. Стамболски“ в София в кв. Дружба 1. Дейностите са насочени към проблемите с повтарянето на класове, отпадане от училище, ниски нива на записване в средни училища и ниска мотивация за работа на учителите. Проектът ще обхване 225 ученика от ромски произход като даде възможност да се тества нов подход  – организиране на конкурс за малки проекти в училището, чрез което НПО-то се стреми  да окуражи и подпомогне учителите да разработят и осъществят дейности, имащи за цел подобряване обучението в училище, успеха, посещаемостта и завършването на учениците.