Фондация „Лозенец“

Успешното образование – сигурност за нашите деца: подобрен достъп до средно образование в Стара Загора

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Oct 2014 - Jul 2015

Настоящият проект се фокусира върху липсата на качествена подготовка по ключовите академични дисциплини и ниските нива на записване в и дипломиране от средни училища сред ромските ученици в гр. Стара Загора. По проекта се осигуряват допълнителни часове по БЕЛ и математика и подкрепа за записване в средно училище на 60 ученици в 6-ти, 7-ми и 8-ми клас, които са записани в училища извън ромския квартал. 50 от децата в 6-ти и 7-ми клас ще бъдат подготвени за матурите и изпитите за прием в елитните гимназии след 7-ми клас. За останалите 10 ученици в 8-ми клас (повечето от тях бенефициенти от проекта, осъществен през 2013-2014 г. с подкрепата на ТСА) ще се организират допълнителни уроци и напътствия за записване в средни училища.