Фондация „Корнърстоун“

Развитие на микропредприятие Корнърстоун

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Dec 2013 - Nov 2015

Проектът има за цел да помогне на общности в икономически неравностойно положение, живеещи в селски региони в южна България чрез осигуряване на продължителна промяна в техния живот. За да се постигне местен икономически растеж, по проекта ще бъдат наети хора на работа в новосъздадени фирми, някои от които ще бъдат подкрепени. Също така, по този начин ще се създадат успешни ролеви модели, които биха допринесли за икономическата и социална независимост на хората в неравностойно положение.