Фондация „Земята – източник на доходи“

Интеграция на ромите чрез генериране на доходи

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Dec 2013 - Dec 2015

Проектът има за цел да се увеличат възможностите за генериране на доходи сред ромите, като им се осигурява подкрепа при стартиране на собствени малки ферми или бизнеси. Моделът за генериране на доходи сред роми е разработен от фондация „Земята – източник на доходи“ като чрез него се развиват предприемачески умения и се осигурява достъп до оборотен капитал. След като той се доказва работещ в пловдивския регион на негова база екипът на фондацията създава франчайз и го разпространява в още 4 региона в страната. Настоящият проект ще се осъществи в рамките на две години и освен подпомагане работата на установените партньорски организации по места се предвижда да бъдат обхванати още два региона в страната.