Фондация „Земята – източник на доходи“

Стипендиантската програма за ученици в гимназиална степен на ТСА 2013 г.

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program - HSSP / Образователни възможности и постижения - СПУГС Sep 2013 - Jun 2014

Фондация „Земята – източник на доходи“ ще администрира малък грант в рамките на Стипендиантската програма за ученици в гимназиална степен, за да се помогнат 10 ученици от семейства в неравностойно положение в гр. Пловдив да завършат средно образование. Научи повече