Фондация „Здраве и социално развитие“ – национално звено

„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ – Първа година

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Dec 2015 - Sep 2016

„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ е програма, лицензът на която се държи от ТСА. Тя се изпълнява в партньорство с Национално звено (Фондация „Здраве и социално развитие“), местни екипи за изпълнение (болница Шейново), Национален консултативен съвет и Местен консултативен съвет.

ТСА отпусна грант на ФЗСР за целите на създаването и функционирането на Национално звено, което ще подкрепи изпълнението на Фаза 1 и Фаза 2 на програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“. Фаза 1 включва адаптациите, необходими, за да се приложи Програмата на местно ниво, като същевременно се гарантира верността на модела. Фаза 2 включва провеждането на пробно изпълнение на адаптираната Програма в 1 или 2 места на изпълнение и включващо общо 200 клиенти. Като резултат ще ще е известно какви допълнителни адаптации може да бъдат необходими, за да се гарантира, че Програмата може да бъде осъществена и приета в рамките на местния контекст. Националното звено на „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ ще отговаря за цялостното качество на изпълнение на Програмата, като гарантира непрекъснатото му повишаване, също така включва клинично обучение и подготовка, както и развитието на местата за изпълнение. Централният екип в Националното звено се състои от клинични ръководители, сътрудник за развитие на местата за изпълнение, анализатор на данни, психолог, администратор и счетоводител.