Фондация за гражданско образование „МОСТ България“

Стипендиантската програма за ученици в гимназиална степен на ТСА 2013 г

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program - HSSP / Образователни възможности и постижения - СПУГС Sep 2013 - Jun 2014

Фондация за гражданско образование „МОСТ България“ ще администрира малък грант в рамките на Стипендиантската програма за ученици в гимназиална степен, за да се помогнат 9 ученици от София от семейства в неравностойно положение да завършат средно образование. Научи повече