Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“

И аз мога

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Jun 2014 - Apr 2015

Проектът има за цел да се занимае с високите нива на съкратени от работа хора от етнически смесените общности в Русе. Основната цел на проекта е мотивация и предоставяне на възможност за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности 10 жени-ромки, за повишаване на икономическата им активност и водещи към икономическа независимост.