Фондация „Бъдеще“

Проект „Равен старт в образованието“

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Sep 2013 - Jul 2013

Проектът обхваща деца от 3 до 6 години от сегрегирания ромски квартал „Запад“ в гр. Ракитово. Основна цел на проекта е да се повиши броят на децата, записани в детските градини на територията на града, да се подсигури тяхното редовно посещение, както и и да се спомогне записването им в смесени училища. Също така се предвижда да се работи и за включването на родителите в ранното образование на техните деца, за да се създадат благоприятни условия за адаптацията на децата в детската градина.