Фондация „Бауерзакс“

Програма за подготовка за наемане на работа в пловдивски регион

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Mar 2015 - Mar 2016

Целта на проекта е да се обърне внимание на нуждата да се наемат на работа хора в неравностойно икономическо положение в пловдивски регион, с фокус върху ромите. Понастоящем Пловдив е вторият по големина трудов пазар в България. Чрез прилагане на иновативен подход който се състои от специално разработена програма за подготовка за наемане на работа, включваща обучение за техники по меки умения на диагностициране, свързване с работодатели и коучинг консултации за кариерно ориентиране,  ще се подкрепи група от хора, които да отговарят на нуждите на пазара на труда. След успешно завършване на обучението, представителите на икономически уязвимите групи от региона ще бъдат  свързани и с основни работодатели в гр. Пловдив