ФАР – фонд за алтернатива и развитие

„Придобиване на квалификация от младежи в неравностойност положение“.

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Jun 2014 - Nov 2014

Проектът подпомага обучението на младежи в икономически неравностойно положение за бармани и сервитьори, живеещи в град Ракитово. Обучението включва теоретична и практическа част и ще им послужи да намерят заетост в близките общини Велинград и Разлог, както и други съседни общини, предлагащи спа туризъм и имащи недостиг на работна ръка.