Студентско общество за развитие на междуетническия диалог

Терни Зор 2015-2017

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Oct 2015 - Aug 2017

Настоящия проект е насочен към проблема с ниското ниво на кандидатсватване в и завършване на висши училища от страна на ромската общност. По проекта СОРМД прави подбор сред обещаващи дванадесетокласници и завършили средно образование роми и провежда консултация за тяхното кариерно развитието. На изявилите да продължат образованието си във висше учебно заведение роми се осигурява едногодишна подготовка за прием. В случай на ограничени средства за покриване на учебната такса, оргнаизацията отпуска и едногодишна  стипендия за приетите студенти, с които е работила.