Студентско общество за развитие на междуетническия диалог

Терни Зор/Младежка сила – подкрепа за млади роми 2

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Oct 2013 - Sep 2015

По проекта се осигурява подкрепа за две години за следните дейности: 1) частни уроци за кандидатстудентски изпити, съветване относно висшите учебни заведения в страната  и финансова помощ на роми, които имат потенциал да бъдат приети в университет; 2) съветване и не-финансова подкрепа на студенти, за да се подпомогне тяхното завършване; 3) подкрепа при записване в магистърски и докторски програми на ограничен брой завършили бакалаври. Също така, проектът предвижда да се подсили организационния капацитет и устойчивостта на организацията.