Студентско общество за развитие на междуетническия диалог

“Терни зор (Младежка сила) – подкрепа за млади роми за равни възможности за достъп до висше образование – 2”

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Jul 2013 - Sep 2013

По проекта се осигурява подкрепа на кандидат-студенти от ромски произход преди кандидатстване във ВУЗ-ове в областта на изкуствата през септември 2013. Дейностите включват избор на потенциални студенти, индивидуални уроци, свързани с приемните изпити във ВУЗ-ове и административна помощ по време на кандидатстудентската кампания. Научи повече