СНЦ „Ромска академия за култура и образование“

Уроци на успеха: подкрепа за ромските ученици в село Жельо Войвода

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Feb 2014 - Jul 2014

Проектът фокусира върху липсата на качествена подготовка по ключови академични дисциплини, както и върху ниската мотивация на ромските деца от с. Жельо Войвода, обл. Сливен, да продължат своето образование в средни училища. По проекта се осигуряват допълнителни часове по БЕЛ и математика за учениците от 5-ти до 8-ми клас с цел да се подготвят за матурите и да се запишат в средни училища.