СНЦ „Разнообразни и равни“

Проект „Готови за училище 2014-2015“

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Jun 2014 - Jul 2015

В рамките на проект „Готови за училище 2014-2015 г.“, СНЦ „Разнообразни и равни“ ще администрира финансова подкрепа в  9 детски градини в 6 населени места. Цел на проекта е да изследва кои са икономически най-ефективните методи за повишаване на посещаемостта в детска градина на деца от уязвими общности. Научи повече