СНЦ „Разнообразни и равни“

Образованието е нашето бъдеще

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Jul 2015

Проектът има за цел да се преодолее липсата на качествена подготовка по ключовите дисциплини в училище сред ромските деца в град Ботевград и три села от ботевградска община. Също ще се адресира ниското ниво на продължаване в гимназиален етап на обучение сред ромите, както и завършване на средно образование.