СНЦ „Разнообразни и равни“

Икономика на бъдещето – Равен достъп до образование в община Ботевград

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Nov 2013 - Jul 2014

Проектът е продължение на проект „Икономика на бъдещето“, изпълняван от три години от СНЦ „Разнообразни и равни“ и подкрепен от ФАБ и ТСА. Екипът на организацията се  стреми да допринесе за понижаване броя на отпадане и отсъствия от училище сред ромските ученици в Ботевград и 3 села в региона, както и за повишаване техния брой сред записалите се в и завършилите средни училища. Настоящият проект визира липсата на качествена подготовка по ключови академични дисциплини и по него се осигуряват уроци по БЕЛ и математика на ученици от 7ми и 12ти клас, за да се подпомогне подпомогне подготовката за матурите. Проектът също включва и инициативи, свързани с по-ефективното ангажиране на родителите на  ромските ученици.