СНЦ „Нов път“

ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2015-2016 Г.

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Aug 2015 - May 2016

СНЦ „Нов път“ ще администрира „Готови за училище 20105-2016 г“ в 9 населени места в областите Враца и Монтана. Проектът е продължение на миналогодишния „Готови за училище“, чиято цел е провеждане на оценка на въздействието от различни интервенции, които оказват влияние върху записване на децата от уязвими общности в детска градина и тяхното редовно посещение.  Научи повече