СНЦ „ЛАРГО“

Малкият смел шивач – застъпническа кампания за устойчива интеграция в трудовата заетост

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Nov 2016 - Sep 2017

Настоящият проект адресира високата безработица и нуждата да се подобри живота на семейства в икономическо-неравностойно положение в Кюстендилски регион. След като се идентифицират основните нужди на бизнеса посредством фокус групи, 30 търсещи работа ще преминат обучение за меки умения за намиране на работа и професионално обучение. 20 от участниците ще бъдат включени стажантска програма, която ще затвърди меките умения, а също и ще подобри готовността за трудова заетост. По проекта се предвижда 10 от обучаемите да бъдат наети на работа дългосрочно.