СНЦ „Еквилибриум“

Уверени родители за успешни деца

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Dec 2014 - Dec 2017

Цел на проекта е да се създаде възможност за развитие на децата от 0 до 3 годишна възраст в двата ромски квартала в гр. Русе – Слеметя и Двата гълъба. Проектът се фокусира върху изграждане на умения и познания у ромските родители за психологическото и емоционално развитие на детето, както и за майчино и детско здравеопазване и достъпа до здравни услуги.