Сдружение “Шанс и закрила”

Успешни в училище

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Nov 2015 - Oct 2017

Настоящият проект обръща внимание на високите нива на отпадане и отсъствия от училище на ромските ученици между 5 и 7 клас включително. С цел да се предотвратят проблемите на учениците с дисциплината, нередовната посещаемост в училище и завършването на основно образование, изпълняващата проекта организация ще осигури допълнителни часове и обучение по социални умения, както и ще работи със семействата на ромските ученици в град Хасково.