Сдружение „Шанс и закрила“

Работилници за знания

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Sep 2014 - Jun 2015

Проектът се фокусира върху проблема с високите нива на отпадане от училище и отсъствия сред ромските ученици между 5-ти и 7-ми клас в ромското училище в Хасково. С цел да се подобри държанието на учениците в училище, както и да се повиши тяхното присъствие в и завършване на училище, по проекта се осигуряват 1) допълнителни часове и тренинг за социални умения и 2) групови срещи на родителите. Настоящият проект ще подпомогне 60 от 250 ученици от ромски произход между 5-ти и 7-ми клас, които са застрашени от отпадане, като ги мотивира да останат в училище, да посещават редовно часовете и да подобрят своите оценки.