Сдружение „Светлина – гр. Самоков“

Стипендиантската програма за ученици в гимназиална степен на ТСА 2013 г.

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program - HSSP / Образователни възможности и постижения - СПУГС Aug 2013 - Jun 2014

Сдружение „Светлина – Самоков“ ще администрира малък грант в рамките на Стипендиантската програма за ученици в гимназиална степен, за да се помогнат 9 ученици от гр. Самоков от семейства в неравностойно положение да завършат средно образование. Научи повече