Сдружение „Русенска католическа организация – Каритас“

Проект „Готови за училище 2014-2015“

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Jun 2014 - Jul 2015

В рамките на проект „Готови за училище 2014-2015 г.“, Сдружение „Русенска католическа организация – Каритас“ ще администрира финансова подкрепа в  9 детски градини в 7 населени места, както и нефинансовa интервенция сред още 1 общност. Цел на проекта е да изследва кои са икономически най-ефективните методи за повишаване на посещаемостта в детска градина на деца от уязвими общности. Научи повече