Сдружение “Приятели на Карин дом”: Изграждане на капацитета на Сдружение „Приятели на Карин дом“

Изграждане на капацитета на Сдружение „Приятели на Карин дом“

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Capacity Building/Изграждане на капацитета Sep 2017 - Aug 2018

Този проект ще повиши отчетността и прозрачността на управлението на Карин Дом, чрез регулиране на вътрешните процеси и документацията, за да отговорят на новата структура на сдружението и чрез обучения както персонала, така и на управленския екип. Това ще бъде постигнато чрез две срещи на екипа, водени от консултант от „Национална мрежа за децата“ (НМД), едно обучение за управленския екип и текущи консултации от НМД. Ще бъде разработена писмена стратегия за цялостното управление на организацията.