Сдружение „Организация Дром“

Стипендиантската програма за ученици в гимназиална степен на ТСА 2013 г.

Година Area / Проект Срок на проекта
2013 Educational Achievement Program - HSSP / Образователни възможности и постижения - СПУГС Oct 2013 - Jun 2014

Сдружение „Организация Дром“ ще администрира малък грант в рамките на Стипендиантската програма за ученици в гимназиална степен, за да се помогнат 16 ученици от гр. Видин от семейства в неравностойно положение да завършат средно образование. Научи повече