Сдружение „Нов път“

Предприемачеството: настояще и бъдеще

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост Mar 2014 - Mar 2015

Проектът се фокусира върху високото ниво на безработица сред ромска общност във врачанския регион като по него се осигурява помощ за развиване на социално предприемачество в областта на пчелното семейство и производството на мед. С цел достигане на устойчиво развитие и разширяване на социално предприемачество „Пчела“ по проекта се предвижда обучение на дълго-безработни членове на местната общност в отглеждането на пчели, както и осигуряване на начален капитал за стартиране на бизнес.