Сдружение „ЛИДЕР – Местни инициативи за развитие и равнопоставеност“

Равен шанс: достъп до средно образование 2015/2016

Година Area / Проект Срок на проекта
2015 Educational Achievement Program / Образователни възможности и постижения Aug 2015 - Jun 2016

Сдружение „ЛИДЕР – Местни инициативи за развитие и равнопоставеност“ ще администрира малък грант в рамките на проект “Равен шанс: достъп до средно образование”, за да подпомогне 10 ученици от семейства в неравностойно положение от област Благоевград да завършат средно образование. Научи повече