Сдружение „Ларго“

Жажда за живот

Година Area / Проект Срок на проекта
2016 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Jan 2016 - Jun 2017

Проектът ще се реализира в квартал “Изток” в Кюстендил, където живеят около 10 000 роми. Дейностите са насочени към 40 жени в ранния стадий на бременността и 60 деца на възраст 0-6 години и техните семейства. Целта на проекта е да се намали рискът от усложнения на майките и новородените чрез увеличаване на дела на наблюдавани и подкрепяни бременности в квартал Изток. Също така има за цел да увеличи броя на ромските майки, които са получили подкрепа за кърмене, отбиване и адекватна хигиена чрез консултации от медицински професионалисти по време на домашни посещения. Ще има контролна група, която ще бъде използвана, за да се сравнят резултатите.