Сдружение „Каритас – София“

Уча и играя на български език

Година Area / Проект Срок на проекта
2014 Early Childhood Development / Ранно детско развитие Jan 2014 - Dec 2014

Основната цел на проекта е да се осигури образователна и социална подкрепа на 50 четиригодишни деца от ромски произход, живеещи в кв. Факултета, гр. София, и незаписани в детска градина. Дейностите по проекта включват: изграждане на капацитет за интеграция на ромски деца на местно ниво; създаване на условия за първоначална социализация на децата; овладяване на основни умения на български език и развиване на социални умения чрез доброволна педагогическа и терапевтична подкрепа; оказване на педагогическа и психологическа подкрепа на родители в техните усилия да отгледат и образоват своите деца.