Сдружение „Знание“: Конкурс за дарение на компютри

Конкурс за дарение на компютри

Година Area / Проект Срок на проекта
2018 Capacity Building/Изграждане на капацитета Sep 2016 - Dec 2017

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) подпомага  организациите с нестопанска цел да увеличат капацитета си да станат устойчиви, като използват ресурсите ефективно. Наличието на финансова устойчивост позволява на организациите да мислят стратегически и да кандидатстват само за безвъзмездно финансиране в области, които най-добре съответстват на тяхната мисия.

Настоящата инициатива е за провеждане на конкурс в рамките на мрежата „Готови за училище“ за използването на 10 дарени компютъра плюс допълнителен бюджет, който да отговаря на нуждите на одобрения проект. Компютрите бяха дарени на ТСА от „Райфайзенбанк“ АД, а средствата за почистването и инсталирането на операционни системи  бяха дарени на ТСА от LUXIMA & Power HID. Конкурсът беше спечелен от проектното предложение на Сдружение „Знание“. Проектът предвижда подобряване на материалната база на компютърната зала на сдружението и повишаване на уменията на 30 роми в неравностойно положение да боравят с компютър и да търсят информация за възможности за заетост.